Business Marketing Agency – JUST simple

Videografija
Snimanje i profesionalna obrada video materijala za potrebe marketinga i promocije

Brendiranje u savremenom poslovanju – lekcija koja se mora odlično poznavati

„potrošači imaju pozitivne stavove i kupovne namere prema brendovima koje opažaju kao podudarne sa njihovim ličnim konceptom tj. imidžom, i obrnuto, imaju manje povoljne stavove i kupovne namere prema brendovima kod kojih je ova podudarnost mala ili je nema“
(Sirgy et al., 1997).

Veoma je važno da razvijete „stabilan“ brend kome publika veruje. Jaka emotivna veza između brenda i publike jeste osnova za uspešnu realizaciju planiranog i ostvarenje ciljeva organizacije. Vidljivost i prepoznatljivost brenda na tržištu zavise isključivo od Vaših taktika, poznavanja savremenih marketinških alata i trendova, od kreativnosti, ali i upornosti.

Promo video

Trajanje do 1 minut
149
99
Jednokratno
  • Snimanje video materijala
  • Snimanje audio materijala
  • Izrada grafičkih elemenata
  • Animiranje grafičkih elemenata
  • Montaža videa
Popularno