Business Marketing Agency – JUST simple

Uslovi za saradnju

Kako bi smo postigli maksimalne rezultate, potrebno je definisati ključne tačke, obaveze i zaduženja koje ćemo pratiti tokom izrade vašeg sajta i propratnog marketinškog alata.

Najbolje je u startu definisati ciljeve i strategiju, koja će biti vodilja tokom celog projekta. Na taj način imamo jasnu metriku sa kojom pratimo ceo proces od početka do kraja.

Slede neke od ključnih tačaka koje moramo definisati:

 • Jasno definisan dizajn sajta
 • Jasno definisan broj strana i ostatak sadržaj sajta
 • Jasno definisano obezbeđivanje materijala u vidu teksta
 • Jasno definisano obezbeđivanje materijala u vidu fotografija
 • Jasno definisani ciljevi marketinga
 • Jasno definisana strategija
 • Jasno definisana metrika
 • Konkurentan proizvod ili usluga
 • Definisani mesečni budžeti za kampanje i održavanje sistema
 • Precizno definisane obaveze i zaduženja svih učesnika na projektu
 • Definisan kanal komunikacije za evidenciju zadataka, zaduženja i svih ostalih pratećih komunikacija
 • Dobro osmišljen način za edukaciju i komunikaciju sa kupcem vezano za proizvod ili uslugu
 • Definisanje i evidencija svih nepomenutih zahteva

 

Nakon što smo definisali sve elemente i napravili jasan plan projekta, on će biti podržan ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji, kako bi smo osigurali maksimalno poštovanje dogovorenog za svakog od učesnika.